Trustpilot
-->

Betingelser for medlemskab

§ 1 – Betaling og automatisk korttræk

Alle medlemskaber eller klippekort skal købes online via hjemmesiden.

Medlemskaber med automatisk korttræk vil blive trukket månedligt via det tilknyttede betalingskort, og er aktivt indtil det opsiges i henhold til § 5 – Opsigelse. Medlemmet er selv ansvarlig for, at betalingskortet altid er opdateret og oplysningerne er korrekte.

Hvis betaling ikke kan trækkes, grundet forkerte oplysninger eller udløbet betalingskort, lukkes medlemskabet.

Kontante månedsmedlemskaber gælder i 30 dage og ophører automatisk efter købsperioden.

§ 2 – Månedsmedlemskab

Månedsmedlemskaber skal købes online via hjemmesiden. Medlemskabet kan anvendes umiddelbart efter køb.

Et månedsmedlemskab til SKANSEN Fitness er personligt, og må kun benyttes af personen, medlemskabet er tilknyttet. Medlemskabet kan ligeledes ikke overdrages til andre. Ønskes medlemskabet opsagt, kan det opsiges i henhold til § 5 – Opsigelse.

Holdtræning kan bookes 14 dage frem i tiden. Ved træning i fitness kan et depositum-armbånd købes for kr. 50,-, der er adgangsgivende til fitnesscenteret. Armbåndet kan købes online samtidig med medlemskabet eller i receptionen.

Det er medlemmets ansvar at sørge for at stamoplysninger altid er opdaterede og korrekte.

Medlemskabet er ikke adgangsgivende til centerets øvrige aktiviteter, herunder svømmehallen. Med et aktivt fitnessmedlemskab, kan entré til svømmehallen købes for 50 % af oprindelig pris, samme dag som der trænes. Der vil desuden være et yderligere tillæg for wellness adgang.

§ 3 – Klippekort

Klippekort skal købes online via hjemmesiden. Klippekortet er elektronisk og kan anvendes umiddelbart efter køb. Klippekort har en varighed på 2 år.

Klippekort til SKANSEN Fitness er personligt, og kan ikke deles med andre. Der kan derfor ikke bookes to på samme hold med samme klippekort.

Holdtræning kan bookes 14 dage frem i tiden. Ved træning i fitness kan et depositum-armbånd købes for kr. 50,-, der er adgangsgivende til fitnesscenteret. Armbåndet kan købes samtidig med medlemskabet eller i receptionen.

Det er medlemmets ansvar at sørge for at stamoplysninger altid er opdaterede og korrekte.

Klippekortet er ikke adgangsgivende til centerets øvrige aktiviteter, herunder svømmehallen. Med et aktivt klippekort, kan entre til svømmehallen købes for 50 % af oprindelig pris samme dag som der trænes. Der vil desuden være et yderligere tillæg for wellness adgang.

§ 4 – Studiemedlemskab/Firmaaftale/Seniormedlemskab/Foreningsaftale

Studerende med gyldigt studiekort, personer ansat ved en virksomhed, der har indgået en firmaaftale med SKANSEN Fitness, personer der er gået på førtidspension, pension eller er over 67 år, eller medlemmer af en forening der har SKANSEN som primært træningssted, kan oprette et medlemskab til særpris.

Medlemmet er forpligtet til at kunne fremvise dokumentation på ovenstående samt oplyse om, hvis studie, ansættelse eller medlemskab i forening ophører. ​

§ 5 – Opsigelse

Opsigelse af månedsmedlemskab skal ske minimum én dag før medlemskabets ophør, eller fornyes dette automatisk. Ophør af medlemskabet kan ses på under "mit medlemskab". 

Ved opsigelse af medlemskab skal betalingskortet, der er tilknyttet medlemsprofilen slettes. Dette gøres ved at logge ind, og trykke ind på ”abonnement”, hvorefter betalingskortet kan slettes.

Herefter skal opsigelsen indgives skriftligt pr. mail til info@oplevskansen.dk.

BEMÆRK, opsigelsen er ikke gældende før der er skriftlig bekræftelse på opsigelsesmailen. Er der ikke modtaget bekræftelse inden for 3 dage, skal SKANSEN reception kontaktes, for at sikre at udmeldelsen er modtaget. Det er medlemmets eget ansvar at sikre sig, at opsigelsen er modtaget.

Det er ikke muligt at sætte medlemskabet i bero, men der er imidlertid intet gebyr ved hverken opsigelse eller genaktivering af medlemskabet.

§ 6 – Ændringer i medlemskab

Essentielle ændringer i medlemsbetingelser- og vilkår, herunder pris, varsles minimum 60 dage forinden. Hvis ændringerne medfører et ønske om opsigelse af medlemskab, kan det opsiges i henhold til § 5 – Opsigelse.

Dagligdagsændringer kan dog stadig forekomme med kortere varsel såsom ændring af holdplan, aflysninger, åbningstid mm.

§ 7 – Afmelding af hold

Hvis medlemmet er forhindret i at deltage på et tilmeldt hold, er medlemmet forpligtet til at afmelde sig senest 2 timer forinden, efter denne frist vil afmelding ikke være muligt. Derudover forventes det, at der fremmødes rettidigt til tilmeldte aktiviteter.

§ 8 – Aldersgrænse

Børn under 11 år må ikke opholde sig i fitnesscenteret eller træne på hold. Børn i alderen 11 til 15 år må kun opholde sig og træne i centeret ifølge med en voksen, samt hvis de har et gyldigt medlemskab. Under træningen ligger ansvaret for barnet hos den voksne.

Unge fra 15-18 år kan kun oprette et medlemskab med samtykke fra forældre/værge.

§ 9 - Ansvar og ordensreglement

Al træning og færden i centeret er på eget ansvar, og medlemmet er selv ansvarlig for personskader samt helbredstilstand.

Vi målretter os efter at skabe den bedste træningsoplevelse for alle, og forventer at alle tager hensyn og udviser respekt for hinanden. Vi opfordrer til, at maskiner ikke spærres unødigt, og at der gives plads til andre medlemmer. Maskiner og udstyr skal desuden behandles med respekt, og sprittes af efter brug. Før udstyr slippes, skal dette have kontakt til gulvet. Efter brug skal alt udstyr lægges på plads. Udstyr må ikke forlade centeret.

Der spilles ikke musik i centeret - ønskes der musik til træning, opfordres der til at medbringe høretelefoner. Det er ikke tilladt at spille musik, der kan høres af andre end personen selv, ligesom det ikke er tilladt at tage billeder/filme, hvor andre medlemmer kan identificeres uden deres samtykke.

For at få adgang til fitnesscenteret skal du købe et depositum-armbånd til kr. 50,-. Det er ikke tilladt at lukke andre ind med dette armbånd. Adgang til centeret for personer der ikke er medlem,  kan købes online eller i receptionen til kr. 60,- pr. gang eller aftales med en af centerets medarbejdere.

Der må ikke drives privat virksomhed i vores center (træningsvejledning, personlig træning eller lign.) uden skriftlig aftale fra en afdelingsleder. Det er ikke tilladt at medbringe transportmidler, barnevogne og lignende i centeret. Barnevogne henvises til foyeren ved receptionen. Nødudgangene må ikke spærres, og må kun benyttes i nødstilfælde.

Fitnesscenteret skal forlades 5 minutter før lukketid. Åbningstider forefindes på SKANSEN’s hjemmeside samt i centeret.

Upassende og støjende adfærd vil medføre bortvisning uden refusion af medlemskab/klippekort.

Tøj og opbevaring af genstande

Det er kun tilladt at befinde sig i fitnesscenteret iført rene indendørssko. Træning skal desuden foregå iført træningstøj, og det er ikke tilladt at træne i bar overkrop.

For at mindske risikoen for tyveri, samt skabe mest plads i fitnesscenteret, skal personlige ejendele opbevares i et skab i omklædningsrummet. Disse kan låses med depositumarmbåndet. Vi opfordrer imidlertid til, at der ikke medbringes særligt værdifulde genstande.

Skabene må ikke anvendes udover træning, og skal tømmes efter brug.

Glemte sager vil blive lagt i kurvene ved møllen, hvor de opbevares i 2 uger. Værdigenstande bliver opbevaret på kontoret.

Doping og rusmidler

Rygning inkl. e-cigaretter er ikke tilladt i vores center. Doping accepteres ligeledes ikke, og testes du positiv eller nægter at testes af Anti Doping Danmark, vil det medføre øjeblikkelig bortvisning.

Du må ligeledes ikke befinde dig i centeret, hvis du er af alkohol, narkotika, nervemedicin eller andet som kan påvirke sikkerheden af din træning.

Kontakt

Telefon: 98 17 43 66

E-mail: info@oplevskansen.dk

Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby

Find vej

Se vores Smiley-ordning her

Vores ​cookiepolitik​

Åbningstider ​
​Bad & Wellness

​Mandag

06.00 - 21.00​

​Tirsdag

06.00 - 22.00​

Onsdag

06.00 - 22.00​

Torsdag

06.00 - 22.00​

Fredag​

06.00 - 18.00​

Lørdag​

09.00 - 16.00​

Søndag

09.00 - 16.00​

Åbningstider
​Fitness

​Mandag​

06.00 - 21.00​

Tirsdag

06.00 - 21.00​

Onsdag

06.00 - 21.00​

Torsdag

06.00 - 21.00​

Fredag​

06.00 - 18.00​

Lørdag​

07.00 - 16.00​

Søndag

07.00 - 16.00​

Åbningstider
​Reception

​Mandag​

06.00 - 20.00​

Tirsdag

06.00 - 20.00​

Onsdag

06.00 - 20.00​

Torsdag

06.00 - 20.00​

Fredag​

06.00 - 17.00​

Lørdag

09.00 - 15.00​

Søndag

09.00 - 15.00​